Boende på förrättningsorten

Du som övernattar på arbetsorten ska ha ett bra boende

Bor du och arbetar på annan ort ska du inte behöva bo hur som helst. Du och din arbetsgivare ska i förväg, innan du åker iväg på ett jobb ha kommit överens om hur och var du ska bo. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att ordna boendet.

Utgångspunkten för alla boendeformer är att arbetstagaren ska ha rätt till eget sovrum. Oavsett bostadstyp ska boendet vara av god standard och godtagbart. Närmare regler om boendestandard när arbetsgivaren tillhandahåller boendet finns reglerat i kollektivavtalen*. Seko har även gett ut broschyren kring boendet Svante jobbar och bor på annan ort.

Ordnar du boendet själv ansvarar du själv för hur boendet är beskaffat. Vanligaste boendet inom anläggningsbranschen är att man har egen husvagn. Inte sällan ställs husvagnar upp provisoriskt och snabbt då det ofta handlar om någon natt. Även vid dessa korta uppställningar är det viktigt att tänka på säkerheten. En olycka som brand vet man aldrig när den kommer.


Minska risken för brand
Husvagnar och husbilar brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campare måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bra rekommendationer i detta. Ladda ner deras broschyr Brandsäker camping.

MSB ger andra råd för att öka säkerheten under www.dinsakerhet.se/brandriskute


Ställ husvagnen för en god sömn
Ställ husvagnen på ett ostört ställe. Det kan förekomma visst byggarbete då du ska sova, eller alldeles för mycket bullrande biltrafik och damm.

Uppdaterad: