Arbeta utomlands

När man ska teckna kontrakt om ett utlandsuppdrag bör man vara uppmärksam på vilket företag som är arbetsgivare. Företagsformen och arbetsgivarens nationalitet har stor betydelse ur skatte- och socialförsäkringssynpunkt. Frågan kan också ha betydelse när du söker visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd samt när det gäller vilka lagar som blir tillämpliga på anställningsförhållanden. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal eller inte påverkar dina förmåner och rättigheter.

Några allmänna råd:

  • Tacka nej om villkoren inte är tillfredsställande.
  • Ta god tid på dig för att tänka igenom kontraktet.
  • Gå igenom kontraktet med en facklig representant. Det gäller även standardkontrakt som svenska företag erbjuder sina utsända
  • Om du ska bli utsänd eller dotterbolagsanställd bör du be att få se ditt företags policy för utlandsarbete om det finns en sådan.

Utsänd
Åker man utomlands för att arbeta åt din svenska arbetsgivare och planerar att återvända när uppdraget är klart är du utsänd (eller möjligen på tjänsteresa). Som utsänd har du kvar din anställning hos din svenska arbetsgivare, inte hos den kund eller liknande där du råkar utföra arbetsuppgifterna. Upprätta en överenskommelse med arbetsgivaren om vad som gäller vid flytten, under utlandsvistelsen och vid hemkomsten. Se under rubriken anställningsavtal vad som bör vara med i sådant avtal.

Din arbetsgivare bör hjälpa dig med dokument, försäkringar, pensionsförsäkringar, uppgifter om det land du ska till, bostadsfrågor och dylikt. Om din arbetsgivare inte själv har denna kunskap bör du kräva att få tillgång till informationen på annat sätt.

I den nedladdningsbara pdf-filen kan du läsa om:

  • Skatteregler
  • Utsändningsintyg/E101-intyg
  • Arbetslöshetsförsäkring
  • Försäkringar, samt undantag från försäkring
  • Allmän pension
  • Anställningsavtal

Fackförbundskontakter och fackanslutning
Kontakta Seko-direkt - 0770-457 900, sekodirekt@seko.se i samband med utlandsarbete och vid återgång till Sverige, för information om vad du ska tänka på när det gäller medlemskapet och för att du bli rätt kodad i vårt medlemsregister och få rätt medlemsavgift. Kontakta även Seko-direkt om tips på någon som du kan prata med och vilken facklig organisation utomlands som du skulle kunna kontakta. Vid varaktigt arbete utomlands bör du bli medlem i rätt fackförbund i arbetslandet.

 

 

 

 

 

 

Granskad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: