Uttalande

Här ligger våra uttalande

 

Publicerad:

 

2015-03-11 Har vallöften ett värde?
Svensk järnväg har under flera år förfallit så till den grad att frågan uppmärksammats rejält i media. Orsaken till förfallet är uppenbart, ett underhåll som inte anpassats till ökade trafikmängder på ett sådant sätt som vore rimligt att förvänta sig. Istället har nyliberalism och högerideologi präglat utvecklingen. Upphandlingar, affärer och avkastningskrav har fått ersätta mer än 150 års erfarenheter av järnvägsunderhåll med katastrofalt resultat.


2011-11-17  Från och med den 1/1-2012 kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla.
Lagens ändamål är att öppna för privata intressen att göra vinst på de delar av
kollektivtrafiken som är lönsam, som t.ex. högtrafik i och mellan städer.
Vi är av den bestämda uppfattningen att denna nya lag kommer att ordentligt försämra
kollektivtrafiken, för resenärer såväl som för anställda.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör