UE-hantering

Att lägga ut arbete som tidigare utförts utav företaget är en viktig förändring. Därför är företaget skyldigt att förhandla enligt MBL §11. I varje region så finns det en ue-ansvarig som har övergripande ansvar att förhandla och se till att företaget följer MBLen.

Varför skall vi ha information vilka UE vi tar in inom Infranord? Det är för att vi inte vill att våra medlemmar får en sämre arbetsmiljö och att den inhyrda firman inte dumpar lönerna för våra medlemmar. Man skall aldrig konkurera med lägre löner utan man skall konkurera med bättre arbetsmetoder.
När vi hyr in bemanningspersonal så skall den inhyrda personalen ha samma lön som den fast personalen. Den inhyrda skall ha samma rättigheter som den fasta personalen.

 
Vad är vad ?

Bemanningsverksamhet

företag som hyr ut sina anställda till andra företag för begränsad tid.
Bemanningsföretaget hyr ut en specifik kompetens. Utöver det tar han ingen risk för arbetets utförande. Har inga anspråk på kontroll över produktionen, utan debiterar per timme för den uthyrda arbetskraften. Vill helst hyra ut så många timmar som möjligt.

Entreprenad
Är ett åtagande att utföra arbete för en bestämd betalning.
Entreprenören tar en ekonomisk risk varför han vill ha kontroll över produktionen genom planering, ledning och kontroll både av arbetes utförande samt utnyttjande av produktionspersonalen. Entreprenören vill lägga så få mantimmar som möjligt för att optimera det ekonomiska resultatet.

Har ni frågor angående UE-hanteringen kontakta Frederick Linderos tel: 0703738256

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör
Kategorier: