Återförstatliga järnvägen

Fler och fler röster hörs om återförstatliga järnvägsunderhållet

Publicerad:

Nu vill den nya regeringen satsa mer på järnvägsunderhållet men ännu har de inte gjort det de lovat i valet att åter reglerar järnvägsunderhåll till statligregi.

Två bra artiklar från arbetet.

http://arbetet.se/2015/04/07/dags-att-forstatliga-jarnvagsunderhallet-igen/

http://arbetet.se/2015/04/07/banarbetare-skeptiska-till-satsningen-pa-jarnvagsunderhall/

Uppdaterad: