Jämställdhet/mångfald

Jämställdhet och mångfald är fortfarande en del i det fackliga arbetet för att få en realistisk bild på Infranord, av hur samhället ser ut idag.

Jämställdhets och Mångfaldsplaner samt tillhörande policy för Infranord är fastställda och finns numera i VAS planernas giltighets period är
2015-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ladda ner:
Jämställdhetsplanen
Mångfaldsplanen

Seko FO har bildat ett Q-nätverk av förtroendevalda kvinnor anställda på
Infranord, de träffas normalt två gånger per år. 
Här tar man upp frågor som berör bl.a. klädproblem för Q och en del Personal utrymmen är inte anpassade för Q, gäller speciellt ombyte och duschutrymmen.Vill ni ha kontakt med medlemmar i Q-nätverket så finns kontakt uppgifter i menyn kontakter\Q-nätverket.Seko Förhandlingsorganisations jämställdhets/mångfalds ansvarig är:
Monica Larsson tel: 010-121 25 30 mobil: 070-273 46 94 Mail: monica.larsson@infranord.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör
Kategorier: