Stiftelsen Nils Varenius Fond

Bidrag från Stiftelsen Nils Varenius Fond – Försörjningsplikt eller sjukdom

Enligt stadgarna för Stiftelsen Nils Varenius Fond delas under 2015 ut bidrag för studier, som fullgjorts under år 2014, till järnvägsanställda vid bolag som är sprungna ur den tidigare SJ-koncernen.
Med järnvägsanställda avses anställda inom drift, underhåll och trafik vid järnvägs-företag/förvaltningar i Sverige. Det omfattar inte tunnelbana och annan spårtrafik som inte är järnväg.

Bidrag kan erhållas för studier som är personalutvecklande och som har anknytning till den sökandes arbetsområde/-uppgifter och som inte skall tillhandahållas av arbetsgivaren.

Studiearrangör kan vara universitet, högskola, KomVux, studieförbund eller liknande. Bidrag kan utgå för att helt eller delvis täcka kostnader för kurs/terminsavgifter, litteratur och övrigt kursmaterial.

Bidrag för att täcka kostnader för förlorad arbetsinkomst, resor och traktamenten, t ex i samband med studier utomlands utgår ej.

Intresserade söker bidrag på Stiftelsen Nils Varenius Fond blankett, ”Ansökan om bidrag för studier” gällande under 2013, som bifogas denna skrivelse. Ansökningsblanketten tillsammans med kopia på betyg/intyg på avslutade studier ska lämnas till närmaste chef som bestyrker ansökan. Ansökningshandlingarna sänds till Stiftelsen Nils Varenius Fond, c/o Karin Nyberg, Eliegatan 5, 172 73 Sundbyberg, dock senast den 10 april 2015.

Alla sökande meddelas beslut i maj-juni.

Vid frågor och funderingar angående fonden och sökningsförförande, går det bra att kontakta Karin Nyberg, tel 070-762 2901 eller via e-post karin.nyberg@comhem.se.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör