Avtalsgruppen

Inom Infranord har man satt samman en grupp som består utav ATO och företaget för att lösa tvister inom vårt avtal.

Meningen med gruppen är att den skall träffas en gång imånaden för att diskutera och komma fram till lösningar när där finns oklarheter i vårt avtal. 
Har ni frågor kontakta angående arbetstidavtalet kontakta er sektion(Kontakter i vänster menyn).

Här nedan är protokollen efter överenskommelserna.

 

Protokoll 2019-10-22
Protokoll 2019-10-17
Protokoll 2019-09-06
Protokoll 2019-06-13
Protokoll 2018-09-04
Protokoll 2015-12-18
Protokoll 2015-11-16
Protokoll 2015-10-20
Protokoll 2015-09-15
Protokoll 2014-10-02
Protokoll 2013-05-14
Protokoll 2012-01-25
Protokoll 2011-12-13
Protokoll 2011-11-15
Protokoll 2011-09-5 samt 2011-10-19

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör