Arbetsmiljö

För dig som är skyddsombud eller har skadat dig på jobbet

Det nya arbetsmiljöavtalet Infranord AB finns under fliken avtal.

Arbetsmiljölagen
Länk till AV:s hemsida där även AFS finns att ladda ner

Anmälan skyddsombud
Seko:s blankett för anmälan av
skyddsombud till Arbetsgivaren.

Försäkringskassans blanketter vid arbetsskada/sjukdom på
Försäkringskassans hemsida

AFA arbetsskada/sjukdomsanmälan
Anmälan enligt Personskadeavtalet

Medlemsförsäkringar
Folksam-Seko

So-märke
Beställa skyddsombudmärke

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webredaktör