Stigande banavgifter

Det är Trafikverket som beslutar om banavgifterna och allt tyder på att höjningarna kommer fortsätta i framtiden.

Det spelar ingen roll om företaget heter Green Cargo, Hector Rail eller Baneservice.

Vi påverkas alla negativt av banavgifterna som höjs i stort sett varje år och det är inte till vår fördel att det fortfarande är en snedvriden konkurrens med lastbilarna. 

Utvecklingen har varit densamma oavsett regering om man kan undra om våra folkvalda verkligen vill att det ska transporteras gods på våra järnvägar i framtiden.

Det vill däremot Seko och vi har inga planer att sluta driva den frågan mot beslutsfattare och myndigheter.

Det här kommer även att vara en viktig fråga att driva i framtiden för Sekos nyuppstartade branschorganisation inom spårtrafik.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Green Cargo