Konkurrens på lika villkor?

Snedvriden konkurrens mellan godståg och lastbil är något som tyvärr blivit vanligare men som inte tas på tillräckligt stort allvar av beslutsfattarna.

Seko lägger i en högre växel för att informera och upplysa så utvecklingen uppmärksammas hos allmänheten, myndigheter och politiker.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Green Cargo