Avveckling av godståg

Green Cargos ledningen har tagit beslut om att Skåne-Årstapendeln ska läggas ned.

Skåne-Årsta-pendeln startades 1 september 2015 och är ett intermodalt direkttåg som går från Trelleborg och Malmö till Årsta fem dagar i veckan med ledtider anpassade till speditörers och rederiers krav.

Det är stora intermodala volymer som dagligen transporteras till Malmö och Trelleborg från kontinenten för vidare transport in i landet. Och enligt Trafikverkets prognoser kommer andelen lastbilar att öka. Huvudanledning till detta är att det är billigare att frakta gods på väg än järnväg. Priserna på lastbilstransporter har, med undantag för något enskilt år, sjunkit varje år sedan 2009. Under samma tid har avgifterna för järnvägstransporter ökat kraftigt.

Texten är avkortad från den ursprungliga artikeln som är publicerad av Green Cargo.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Green Cargo