Typveckan T16 förhandlad

Publicerad:

Tågtjänstfördelningen, den så kallade typveckan, för T16 är nu förhandlad. Förhandlingen omfattar både lokförartjänst och bangårdstjänst. Tjänsten ökar jämfört med innevarande tidtabell, T15. Med anledning av detta och fortsatt många pensioneringar, kommer Green Cargo nu att rekrytera både lokförare och stationär personal till ett stort antal orter i landet.


Mycket i avtalet, som gäller från 1 januari 2016, finns kvar från tidigare år, t.ex:


• Turer kortare än fem timmar räknas upp med arbetstid, till fem timmar.
• Det ska finnas utritad tid för ombyte och förflyttningstid vid delad tjänst, bangårdstjänst-tågtjänst (passresa).


Nytt för i år är att vi redan i detta läge är överens om en del avstegståg. Avstegen gäller regeln "fem-timmar-rast". Överenskommelserna är gjorda för att förbättra åkbarheten på turerna och minska antalet passresor och "onödiga" avbyten, något som våra medlemmar efterfrågat.
Kompensation för avstegen sker i form av tid som läggs i slutet av turen.
Dessa överenskomna avsteg kommer att börja gälla i mitten av december.
Det är Seko Green Cargos förhoppning att våra medlemmar kommer att uppleva en reell förbättring vad gäller turer.


Ett antal orters fridagsplaner kommer att behöva omförhandlas. Förhandlingarna sker lokalt och nya Fp-planer kommer att börja gälla den 1 februari 2016.


Fatigue kommer succesivt att införas i schemaläggningen under 2016.
Fatigue är ett system som tar hänsyn till sömn- och vakenhetsforskning vid tur- och schemakonstruktion.
Till en början kommer systemet att användas vid schemaläggning. Längre fram under T16 kommer även turerna att ses över utifrån Fatigue.
Också detta arbete borde på sikt kunna märkas i form av förbättrade arbetstider.

Uppdaterad: