Schemaläggning 19 - 05

Publicerad:

Seko Green Cargo eftersträvar en kraftig förändring vad gäller schemaläggning kring fridagsperioder. Arbete sent mot fridag har numera blivit en huvudfråga för våra medlemmar. Vi strävar efter att våra medlemmar endast i undantagsfall ska tvingas jobba efter kl. 19 dag innan fridag eller tvingas börja tjänstgöring före kl. 05 dag efter fridagsperiod. Eventuella intrång måste fördelas rättvist.

För att nå dit måste ett antal åtgärder till. Seko Green Cargo har förslag som skulle kunna minska problematiken kring arbete runt fridag:

Rätt bemanning
Rätt bemanning är grundförutsättning för att scheman skall kunna skapas på ett för individen acceptabelt sätt. Höjd tas för tjänstlediga, sjukskrivna, annat arbete (t.ex. instruktörer), tagna ur trafiksäkerhetstjänst mm.

Fridagsplaner
Fridagsplaner och inplacering måste spegla respektive orts grundförutsättningar
Fridagsplanerna måste ses över med turer som slutar efter 19.00/börjar innan 05.00 i beaktande.

Arvodistanvändning
Grundförutsättningen när ett schema skapas är att samtliga turer skall vara tillgängliga för att skapa ett mänskligt schema för våra anställda. Turer som hamnar i vakansen skall därefter erbjudas arvodister. En översyn av arvodisters kompetenser krävs. En arvodist måste ha en bred kompetens.

Turkonstruktion
Vår verksamhet ser något annorlunda ut på helger, utifrån det bör vi se om vi kan skapa andra turlösningar (längre turer t.ex.). En förändring av helgturerna skulle kunna hjälpa upp situationen.

Helglista
Att ha personal som kan tänka sig att jobba enbart helg skulle lätta upp problematiken kring helgledigheten för övriga. Intresse och möjlighet att skapa ett helgavtal måste undersökas.

T17
Starta en tidigare process för att minska arbetet kring helger. Beställa tåglägen med större hänsyn till helgarbete.

Superskubb
Ett införande av superskubb skulle göra skillnad. Man skulle då kunna skapa stabilare, bättre scheman till de som behöver det. Turer som ofta ändras och vakanser hamnar då hos superskubb-personalen. För denna grupp skulle man kunna diskutera speciella förutsättningar.

Uppdaterad: