Resursplanering, situationen i Hallsberg

Publicerad:

Samverkan Resursplanering 19 januari
Vi är eniga med Green Cargo om att förhandlingsprocessen kring T15 inte varit helt lyckad. Ett antal faktorer gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Det gav sena förhandlingar av Fp-planer och många ogenomtänkta turer i landet.
Vi måste nu, från alla parter, lägga större energi på de månadsvisa utrullningarna för att komma till rätta med ”problemturer”.

 

Vi är överens med Green Cargo om att starta T16-förhandlingarna tidigare med målet att vara klara i oktober 2015. Under året kommer vi också att titta på möjligheterna att använda BAM/Fatigue i T16-arbetet. BAM/Fatigue är en modul till BP som lägger en sömn- och vakenhetsaspekt på turer och scheman, något vi idag saknar.

 

En ny version av SÖM kommer att implementeras framåt sommaren. Det kommer då också bli möjligt att komma åt SÖM i smartphones och i läsplattor. Med den nya versionen kommer också möjligheter till förbättringar t.ex. besked om ledigheter på längre sikt.

 

Sedan en tid tillbaka finns en support för den som har frågor om SÖM, t.ex. hur söka för ett bättre utfall. Maila: somsupport@greencargo.com

 

Hallsberg
Problemen som varit i Hallsberg de senaste veckorna består. Personalbristen märks allt mer med obesatta turer och stort övertidsuttag. Tuffa scheman gör också att personalen inte orkar så mycket övertidsarbete. Seko Green Cargo menar att man nu måste sätta sig ned lokalt och diskutera igenom problematiken i bästa samverkansanda.

 

Inom svarta huset har överflyttningen till Hallsberg skett allt för snabbt, vilket fått till följd att personalen inte hunnit få den utbildning som krävs för att kunna fullfölja arbetet på ett bra sätt. Detta har fått till konsekvens att arbetssituationen blivit mycket ansträngd i Hallsberg. Skyddsorganisationen fortsätter att följa utvecklingen för att se om vidtagna åtgärder får någon positiv verkan utifrån skyddsombudens tidigare skrivelse (AML 6.6A)

 

Uppdaterad: