Mer om löner 2014

Publicerad:

Lönesamtal
Seko Green Cargo har fått ett antal signaler att medarbetare med individuell lön inte har fått något besked av sin närmaste chef om sin nya lön. I vissa fall har man även fått besked om att det är Seko som skall överlämna lönebesked vilket naturligtvis är helt befängt.

Det är arbetsgivarens ansvar att överlämna och motivera den lönesättning man har gjort på respektive medarbetare.

 

Arvodister
Översyn av ny lön för timanställda, utifrån det centrala avtalet, kommer att starta i kommande vecka. Denna kommer senast att utbetalas på januarilönen.

Uppdaterad: