Information vecka 9

Publicerad:

Tomteboda
De verksamhetsförhandlingar som hölls inför T15 gav att endast en stationär tjänst skulle finnas kvar i Tomteboda (Jordbro).
Då det kom till Seko Green Cargos vetskap att vissa förändringar i förutsättningarna för de lokala uppläggen skett påkallade Seko Green Cargo ny förhandling gällande verksamheten i Tomteboda.
Ett antal förhandlingstillfällen resulterade i att den stationära styrkan ska vara fem man.
Bangårdstjänsten i Tomteboda med omnejd kommer alltså framöver att bedrivas med fem stationära, något som inte blivit resultatet om vi inte varit påstridiga.

 

Fv-dagar och ”regeln 19-05”
Green Cargos hantering av Fv-dagsutläggning har länge varit föremål för missnöje bland produktionspersonalen. Fv-dagar är produktionspersonalens kompensation för de helgdagar som infaller under året.
Hanteringen sker på Green Cargos villkor och skiljer sig beroende på t.ex. vilken ort man jobbar. En rimlig, likartad hantering behöver fastslås.

 

Det samma gäller slut- och starttiderna runt Fp-dagar (19.00-05.00), som länge varit en källa till missnöje. Vi måste få till en rimlighet i arbetstidsutläggningen runt fridagar. Också här skiljer det sig stort i landet.

 

I dessa  frågor kommer Seko Green Cargo att jobba för att få till ett regelverk så att alla vet vad som gäller och vad man har att förhålla sig till.

 

Hallsberg
Arbetssituationen i Hallsberg är fortsatt pressad. Våra medlemmar gör sitt yttersta för att verksamheten ska fungera. Det tar också mycket energi och kraft på den erfarna personalen när man ständigt får ha med sig någon ny person som ska öva, framförallt när man inte känner sig riktigt trygg i arbetsuppgifterna själv. Skyddsombuden följer utvecklingen.

 

 

Lönerevision 2015
Datumet för årets lönerevision närmar sig. Fr.o.m. den 1 april har vi 2,3% att fördela.
För alla Seko:s medlemmar som har i-lön kommer vi att sända ut en enkät som respektive medlem kan fylla i, den skall sedan ligga till grund för kommande i-löneförhandlingar.
Seko Green Cargo återkommer till hur detta skall ske praktiskt.


Uppdaterad: