Info vecka 40

Publicerad:

Enkät samplanering

Vi har tidigare informerat om den enkät kring samplanering som skulle skickas ut till lokförare och bangårdsarbetare i Hallsberg under maj månad.
Green Cargo mäktade inte med det då, men säger att den kommer att skickas ut under oktober månad.
Så, igen: Håll utkik i er inkorg och ta er tid att fylla i den.

Hantering Fv-dagar, "19-05"- skrivningen
I kölvattnet av lönerevisionen har Seko Green Cargo nu påbörjat diskussioner kring en framtida hantering av Fv-dagar samt förutsättningar för minimalt intrång på klockslagen
19-05 i anslutning till fridag/fridagar.

Vi kan konstatera att 19-05 frågan är väldigt komplex och att en mängd aktiviteter måste till för att förbättra situationen. Vi kommer nu aktivt att jobba med dessa. Green Cargo är inte avvisande utan håller med om att "det kan bli bättre".

Vad gäller Fv-dagar för skiftesarbetande har vi lagt fram några idéer, med målsättningen att det ska vara mer förutsägningsbart var Fv-dagar läggs ut. Vi jobbar nu vidare på det spåret.

Hallsberg
På Kundservice har man nu gått in i fas 2 av projektet och fokusområdena är förbättrad kompetensnivå och mer effektiva processer. Några av aktiviteterna är utbildning i bl.a.
kundkommunikation och förbättrad avvikelsehantering mot kunder. Man kommer även att ersätta en del gamla system med ett nyare, gemensamt system som kallas för COM+, vilket i slutändan ska resultera i ett bättre systemstöd.

Införande av BP/SÖM på Driftcenter är uppe på bordet. Seko Green Cargo finner det bekymmersamt att man inte lyssnar på de personalgrupper som redan finns i systemet innan man plockar in nya.
Den lokala klubben kommer att hantera frågan.

Periodisk hälsoundersökning
Vi vill passa på att påminna våra medlemmar om boka tid för PU i god tid. Detsamma gäller ansökan om särskild prövning. Numera ligger ansvaret för ovanstående på den enskilde. Har du funderingar kring detta, kontakta din gruppchef.

Uppdaterad: