Arkiv 2015

  • Lönerevision 2014

    Lönerevision 2014 Vi skrev i förra bladet (bladet nr 6) att avtalet som undertecknades efter Sekos konflikt i juni kommer att få genomslag på vårt lokala avtal....