Arkiv 2015

 • December 2015

  Utläggning av Fv-dagarEn överenskommelse är på gång att träffas kring förändrad hantering av Fv-dagar. Den ska gälla de som planeras i OP/BP, i dagsläget lokförare/bangård.Överenskommelsen skulle bygga på att alla söker sina Fv-dagar i SÖM.Green Carg...

 • Schemaläggning 19 - 05

  Seko Green Cargo eftersträvar en kraftig förändring vad gäller schemaläggning kring fridagsperioder. Arbete sent mot fridag har numera blivit en huvudfråga för våra medlemmar. Vi strävar efter att våra medlemmar endast i undantagsfall ska tvingas job...

 • Info vecka 40

  Enkät samplanering Vi har tidigare informerat om den enkät kring samplanering som skulle skickas ut till lokförare och bangårdsarbetare i Hallsberg under maj månad.Green Cargo mäktade inte med det då, men säger att den kommer att skickas ut under okt...

 • Typveckan T16 förhandlad

  Tågtjänstfördelningen, den så kallade typveckan, för T16 är nu förhandlad. Förhandlingen omfattar både lokförartjänst och bangårdstjänst. Tjänsten ökar jämfört med innevarande tidtabell, T15. Med anledning av detta och fortsatt många pensioneringar,...

 • Årsmöte Seko Green Cargo

    Den 18 mars höll Seko Green Cargos sitt årsmöte.  Vid årsmötet valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo.   Styrelse Seko Green Cargo: Ordförande     Håkan Ederwall   &...

 • Information vecka 9

  Tomteboda De verksamhetsförhandlingar som hölls inför T15 gav att endast en stationär tjänst skulle finnas kvar i Tomteboda (Jordbro). Då det kom till Seko Green Cargos vetskap att vissa förändringar i fö...

 • Banavgifter

  Trafikverkets senaste utvärdering av banavgifterna visar på att höjningarna ökar tågtrafikens kostnader betydligt mer än lastbilstrafikens. Detta i kombination med eftersatt järnvägsutbyggnad med kvalitetsbri...

 • Resursplanering, situationen i Hallsberg

  Samverkan Resursplanering 19 januariVi är eniga med Green Cargo om att förhandlingsprocessen kring T15 inte varit helt lyckad. Ett antal faktorer gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Det gav sena förhandlingar av Fp-planer och många ogenomtän...

 • Samverkan; Tågtjänstfördelning mm

  Samverkan, Tågtjänstfördelning mm. SamverkanHur samverkan ska bedrivas framöver har varit uppe till diskussion ett stort antal gånger det senaste året. Samverkan är ett...

 • Mer om löner 2014

  LönesamtalSeko Green Cargo har fått ett antal signaler att medarbetare med individuell lön inte har fått något besked av sin närmaste chef om sin nya lön. I vissa fall har man även fått besked om att det är Seko som skall överlämna lönebesked vilket...