Bladet 8

Publicerad:

Bladet 8 (övertalighet och ny organisation ) är utskickat till medlemmarna och kan läsas av medlemmar som har Green Cargo registrerad som arbetsgivare i Sekos medlemsregistrer.
Du finner bladet 8 här

Granskad: