bladet 2

Publicerad:

Riktad tjänst

När arbete läggs ut från en stationeringsort till en annan ort utan att en ny
stationeringsort upprättas kallas detta för riktad tjänst. Anledningen till att
man inte upprättar en ny stationeringsort kan vara att mängden arbete eller
arbetsmängdens fördelning under t.ex. veckan inte är tillräcklig för en ny
stationeringsort. Fler personer än vad personalåtgången för den riktade
tjänsteortens upplägg medger kan inte få riktad tjänst. För riktad tjänst gäller
följande:

- Arbetstagare som jobbar på riktad tjänst är stationerad vid huvudorten
men börjar/slutar normalt på den riktade orten. Vid tillfällig nedgång i
mängd arbete eller p.g.a. kompetensnyttjande et.c. kan arbete på
huvudorten förekomma. Om riktad tjänst ej kan placeras ut, ska
arbetstagaren utgå från huvudorten. Ingen restidsersättning el. likn.
utgår för personal med riktad tjänst vare sig för resa till stationeringsort
eller till ort för riktad tjänst.

- Det ska finnas en överenskommelse mellan Green Cargo och enskild
arbetstagare om riktad tjänst. Denna överenskommelse är träffad
tidtabellsvis och är ömsesidigt uppsägningsbar med tre månaders
uppsägningstid. Om större förändring sker av den riktade ortens tjänst
ska nytt beslut tas om den riktade tjänsten.

- Om en enskild riktad tur inte kan tas av arbetstagare som jobbar på
riktad tjänst så ska det finnas en alternativ turkombination som utgår
från huvudorten.

- Arbetstagarens grundkompetens på huvudorten får ej gå förlorad p.g.a.
arbete i riktad tjänst.

Under T21 finns riktad tjänst på följande platser (huvudort inom parantes):
Luleå (Boden), Umeå (Vännäs), Mora (Borlänge), Avesta-Krylbo (Borlänge),
Smedjebacken (Borlänge), Jönköping (Nässjö), Helsingborg (Malmö).

Uppdaterad: