bladet 1

Publicerad:

Lönerörelsen

Det har nu till sist blivit dags att påbörja 2020 års lönerevision mellan Seko och Green Cargo. Avtalet sträcker sig mellan 1 december 2020 och 1 maj 2022 och omfattar 2,7%. Lönerörelsen ligger fortfarande i uppstartsfas, och det återstår mycket arbete innan det blir klart med de nya lönerna.

Här nedan följer lite allmän information om lönerörelsen:

Tarifflöner
Med fåtal undantag har alla som arbetar inom produktionen tarifflön, där principen är ”lika lön för lika arbete”. Riktlinjen för löneökningar i tarifferna är en ökning motsvarande procenten. Samtliga löneförhandlingar ska dock vara klara innan tarifferna fastställs.

I-löner (individuella löner)
Inom administrationen råder individuell lönesättning. Innan ny lön bestäms ska medlem med i-lön först ha genomförda personliga utvecklings- och lönesamtal. Parallellt med dessa pågår förhandlingar mellan Seko och Green Cargo, där Seko får material om medlem med i-lön, och med tiden Green Cargos förslag till ny lön.

Vid oenighet kontaktas någon av oss som förhandlar (se nedan), så startar vi en dialog om hur vi ska föra frågan vidare.

Vid frågor om tarifflön:
Jonas Blomqvist (jonas.blomqvist@greencargo.com) 076 -760 15 68
Fredrik Stangel (fredrik.stangel@greencargo.com) 073 - 088 84 05

Vid frågor om i-lön:
Per-Anders Eriksson (per-anders.eriksson@greencargo.com) 073 - 042 70 04

Uppdaterad: