2021

 • bladet 13

  Här finner du bladet 13 (god jul)

 • bladet 12

  Du finner bladet 12-2021 (hemarbete och fv-dagsavtalet) här

 • Arbetet med att uppdatera hemsidan är avslutat

  Det drog ut på tiden men nu är arbetet med säkerheten med vår hemsida klar.Vissa länkar kommer kräva inloggning med bank-id och att du är registrerad både som medlem och att Green Cargo är din arbetsgiv...

 • Uppdatering av hemsidan

  Det pågår fortfarande ett arbete med att göra hemsidan mer säker men vi gör vårt bästa för att bli klar så snart som möjligt.

 • Uppdatering av hemsidan

  Det pågår ett arbete med att uppdatera säkerheten med hemsidan så det kommer inte publiceras så mycket den närmaste tiden.Självklart så får medlemmarna informationen som vanligt via mejl.  

 • bladet 4

  Seko Green Cargos senaste nyhetsbrev "bladet" har skickats ut till medlemmarna idag. Det kommer att publiceras på hemsidan men vi arbetar med att se över hemsidans struktur så vi kommer inte göra så mycket uppdateringar de...

 • bladet 2

  Riktad tjänstNär arbete läggs ut från en stationeringsort till en annan ort utan att en nystationeringsort upprättas kallas detta för riktad tjänst. Anledningen till attman inte upprättar en ny stationeringsor...

 • bladet 1

  LönerörelsenDet har nu till sist blivit dags att påbörja 2020 års lönerevision mellan Seko och Green Cargo. Avtalet sträcker sig mellan 1 december 2020 och 1 maj 2022 och omfattar 2,7%. Lönerörelsen ligg...