2021

 • Uppdatering av hemsidan

  Det pågår fortfarande ett arbete med att göra hemsidan mer säker men vi gör vårt bästa för att bli klar så snart som möjligt.

 • Uppdatering av hemsidan

  Det pågår ett arbete med att uppdatera säkerheten med hemsidan så det kommer inte publiceras så mycket den närmaste tiden.Självklart så får medlemmarna informationen som vanligt via mejl.  

 • bladet 4

  Seko Green Cargos senaste nyhetsbrev "bladet" har skickats ut till medlemmarna idag. Det kommer att publiceras på hemsidan men vi arbetar med att se över hemsidans struktur så vi kommer inte göra så mycket uppdateringar de...

 • bladet 2

  Riktad tjänstNär arbete läggs ut från en stationeringsort till en annan ort utan att en nystationeringsort upprättas kallas detta för riktad tjänst. Anledningen till attman inte upprättar en ny stationeringsor...

 • bladet 1

  LönerörelsenDet har nu till sist blivit dags att påbörja 2020 års lönerevision mellan Seko och Green Cargo. Avtalet sträcker sig mellan 1 december 2020 och 1 maj 2022 och omfattar 2,7%. Lönerörelsen ligg...