bladet 7

Publicerad:

Den 2 april höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid årsmötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo:

Styrelse Seko Green Cargo

Ordförande Jonas Blomqvist Norrbotten
Kassör Per-Anders Eriksson Hallsberg
Ledamot Hans Danvall Småland
Ledamot Anders Gustavsson Väst
Ledamot Anders Jansson Dalarna
Ledamot Andreas Karlsson Hallsberg
Ledamot Mattias Kvarnström Hallsberg
Ledamot Anna Nilsson Norrbotten
Ledamot Fredrik Stangel Stockholm

Vid årsmötet närvarade representanter från Seko Green Cargos samtliga 11 medlemsklubbar från hela landet. På grund av den rådande corona-pandemin kunde inte årsmötet genomföras som ett fysiskt möte, utan hölls över Skype.

Pandemin har skakat om vårt samhälle såväl socialt som ekonomiskt. Det är genom våra klubbar och vår organisations flexibilitet, kampvilja och engagemang som vi trots covid-19 kan gå starka och enade in i den avtalsrörelse som artar sig till att bli mycket annorlunda än vad någon hade kunnat ana i början av året.

Det är därför med gott mod vi kan ta oss an de utmaningar vi står inför i denna osäkra tid, trygga i att vi har en stark organisation och engagerade medlemmar som tillsammans står upp för våra villkor på arbetsplatsen!

Uppdaterad: