bladet 6

Publicerad:

Utan Sekos medlemmar stannar Sverige

I den rådande pandemin har sjukskrivningstalen i samhället som väntat stigit, till följd av sjukdom och till följd av våra expertmyndigheters och vår regerings rekommendationer. Vi är allt fler som personligen drabbats, antingen genom att smittas själva eller ha någon närstående sjuk i covid-19.

Sjukskrivningstalen drabbar naturligtvis även ett företag som Green Cargo, och detta medför i vanlig ordning sena turändringar och behov av övertidsarbete för att lösa uppkomna vakanser.

Självfallet gäller arbetstidsregler och kollektivavtal fullt ut även under dessa prövande omständigheter, oavsett om det är en ordinarie utrullad tur, en sent flyttad tur eller övertidsarbete. Är du osäker på vilka regler som gäller i ett visst fall – kontakta din lokala fackliga företrädare.

Det är glädjande att se hur Sekos medlemmar i produktion , verkstad och administration i det svåra läge företaget och samhället befinner sig i till sitt yttersta anstränger sig för att tågen ska gå och för att produktionen ska kunna bedrivas med ett minimum av störningar.
Redan innan epidemiutbrottet rådde i bolaget ett på många håll krisartat personalläge. Ofta har vi sett exempel på hur anställda ställt upp och gjort sig omak, ofta med egna förslag på lösningar, för att verksamheten ska fungera.
Och i det läge vi nu befinner oss i är det med stolthet vi kan säga att våra medlemmar än en gång visar sin vilja att göra sitt yttersta för att få hjulen att rulla, genom flexibilitet, engagemang, kunskap och arbetsmoral.

Ännu en gång ser vi sanningen i det vi ofta påpekar: utan Sekos medlemmar stannar Sverige.

Uppdaterad: