bladet 5

Publicerad:

Angående avtal om korttidspermittering

Med anledning av den ekonomiska krisen till följd av corona-pandemin har regeringen den 16 mars beslutat om ett system för att möjliggöra korttidspermitteringar. Detta innebär att anställda kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Syftet är att undvika uppsägningar och underlätta för ekonomin att snabbt komma igång igen när läget vänder. Bestämmelserna kommer att gälla under 2020. Sekos ombudsman på branschområde spårtrafik, Thomas Gorin Weijmer, skriver:

”Det är tragiska konsekvenser av den kraftfulla inbromsningen av ekonomin i sin helhet. För att möjliggöra för bolag att behålla sin personal och samtidigt minska sina lönekostnader under denna extraordinära situation har regeringen möjliggjort för korttidspermittering.

Korttidspermittering innebär att arbetstagaren minskar sin arbetstid och lön. Staten tar del av lönekostnaderna under permitteringen. Arbetstiden kan minskas med 20 %, 40 % eller 60 %, samtidigt minskar lönen endast med 4 %, 6 % eller 7,5 %. Bolagets lönekostnader minskar samtidigt med 19 %, 36 % eller 53 %. En förutsättning för korttidspermittering är att parterna tecknar kollektivavtal om detta, vilket Seko har gjort med vår motpart på Almega. Det centrala kollektivavtalet möjliggör för lokala parter att komma överens om permittering.

Det krävs alltså fortfarande lokal överenskommelse för att arbetsgivaren skall få permittera sina anställda.”

I nuläget har Seko inte fått några indikationer på att Green Cargo vill kalla till förhandling rörande ett lokalt kollektivavtal för korttidspermittering, men vi bevakar självklart frågan och kommer om så blir fallet att återkomma med mer information så snart sådan finns.

Uppdaterad: