bladet 11

Publicerad:

Dag- och timkonto till pension för PA-16

En arbetstagare som ska gå i pension med pensionsavtal PA-16 (pensionsålder 60 år, tidigare PA-03), och har tid sparat på dag- och/eller timkonto, har rätt att arbeta till födelsedagen för pensionsåldern och få den sparade tiden insatt på Kåpan som en extra pensionsförsäkring. Anmälan om detta skall ske senast en månad innan pensionsåldern. Detta är ett alternativ till att ta ut den sparade tiden som lön, vilket då kan resultera i en stor lönerestskatt kalenderåret efter pensionering. Om man närmar sig pension och har tid i arbetstidsbanken finns alltså följande alternativ:

• Ta ut den sparade tiden som tid innan pensionsdatum, d.v.s. gå hemma med lön motsvarande den sparade tiden innan det egentliga datumet för pension.
• Ta ut den sparade tiden som lön på slutlön, vilket innebär att man får pengarna direkt i handen. Beloppet beskattas dock då som lön. Eftersom slutlönen på detta sätt blir avvikande hög riskerar man därmed behöva skatta extra, vilket bör planeras för.
• Senast en månad innan pensionsåldern sätta in den sparade tiden på Kåpan som en extra pensionsförsäkring och få den utbetald som pension på vanligt sätt. Detta gäller endast den som går på pensionsavtal PA-16!

Den som vill sätta in pengar på Kåpan enligt ovanstående bör i god tid före planerat pensionsdatum kontakta sin gruppchef om detta. För mer information, kontakta din klubbs pensionsansvarige.

Ersättning för läkarvård och läkemedel

En arbetstagare har rätt att erhålla ersättning för läkarvård enligt följande:
• Ersättning för sjukvård erhålls med 1 100 kronor efter att kopia på erhållet frikort lämnats in till arbetsgivaren (observera att gränsen för frikort, högst 1150 kr, kan variera beroende på region).
• Från summan dras belopp, vilka arbetstagaren betalat före anställningens eller sammanhängande anställningars början. Arbetstagare som har mindre än ett års sammanhängande anställning skall därför bifoga de kvitton som avser utgifter under anställningstiden.
En arbetstagare har rätt att erhålla ersättning för läkemedel enligt följande:
• Ersättning för läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd erhålls med 600 kronor sedan kvitto på registrering – efter anställningens eller sammanhängande anställningars början – av minst denna summa lämnats in till arbetsgivaren.
• Ytterligare ersättning upp till frikortsbeloppet 2 200 kronor erhålls sedan tillkommande kvitton inlämnats till arbetsgivaren.

En arbetstagare som intagits för sjukhusvård har rätt att erhålla ersättning med 70 kr/vårddag.

Ovanstående står att läsa om i Avtal om allmänna arbetsvillkor (kollektivavtalet) §12 mom 10.

Uppdaterad: