2020

  • bladet 2

    Loss of license "Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl ("Loss of License") har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens...

  • bladet 1

    Avtalsrörelsen 2020 Under innevarande år kommer det centrala Spårtrafikavtalet mellan Seko och Almega att löpa ut. Det har aldrig varit viktigare än i år att stå enade och med kraft visa att vi inte accepterar försämringar av våra arbetsvillkor. I en...