2020

 • bladet 11

  Dag- och timkonto till pension för PA-16En arbetstagare som ska gå i pension med pensionsavtal PA-16 (pensionsålder 60 år, tidigare PA-03), och har tid sparat på dag- och/eller timkonto, har rätt att arbeta till f&ou...

 • bladet 10

  Kompensationsdag för studierFörhandlingarna om kompensationsdagen för självstudier och certifieringsprov 2019 har som tidigare meddelats dragit ut på tiden, men är nu äntligen avslutade.Alla medlemmar som var ber&a...

 • bladet 9

  Arbetstider under korttidsarbeteSom tidigare berättats avser Green Cargo att låta omkring 200 personer i den administrativa personalen gå ner till 80% arbetstid i enlighet med den tillfälliga lagen om korttidsarbete, vilket inne...

 • bladet 8

  Korttidsarbete för viss administrativ personal Regeringen beslutade tidigare i år om en modell för korttidspermittering av personal, där företag kan låta anställda gå ner i arbetstid samtidigt som state...

 • bladet 7

  Den 2 april höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid årsmötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo:Styrelse Seko Green CargoOrdförande Jonas Blomqvist Norrbot...

 • bladet 6

  Utan Sekos medlemmar stannar SverigeI den rådande pandemin har sjukskrivningstalen i samhället som väntat stigit, till följd av sjukdom och till följd av våra expertmyndigheters och vår regerings rekommendationer. Vi är allt fler som personligen drab...

 • bladet 5

  Angående avtal om korttidspermittering Med anledning av den ekonomiska krisen till följd av corona-pandemin har regeringen den 16 mars beslutat om ett system för att möjliggöra korttidspermitteringar. Detta innebär att anställda kan gå ner i arbetst...

 • bladet 4

  Corona-virusetMycket kretsar just nu kring den rådande situationen rörande coronaviruset Covid-19. I möte med Seko har Green Cargo informerat att man har vidtagit eller planerar att vidtaga en rad åtgärder i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens...

 • bladet 3

  Check-in, check-out I senaste numret av Uppsikt förklarar Green Cargo att man, med hänvisning till säkerheten i händelse av olycka, avser att införa en stämpelklocklösning (av Green Cargo kallat "check in check out"). Kortfattat är detta ett system k...

 • bladet 2

  Loss of license "Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl ("Loss of License") har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens...