2020

 • bladet 5

  Angående avtal om korttidspermittering Med anledning av den ekonomiska krisen till följd av corona-pandemin har regeringen den 16 mars beslutat om ett system för att möjliggöra korttidspermitteringar. Detta innebär att anställda kan gå ner i arbetst...

 • bladet 4

  Corona-virusetMycket kretsar just nu kring den rådande situationen rörande coronaviruset Covid-19. I möte med Seko har Green Cargo informerat att man har vidtagit eller planerar att vidtaga en rad åtgärder i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens...

 • bladet 3

  Check-in, check-out I senaste numret av Uppsikt förklarar Green Cargo att man, med hänvisning till säkerheten i händelse av olycka, avser att införa en stämpelklocklösning (av Green Cargo kallat "check in check out"). Kortfattat är detta ett system k...

 • bladet 2

  Loss of license "Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl ("Loss of License") har fortgått under hösten och fram till idag. Även om vi i princip är överens...

 • bladet 1

  Avtalsrörelsen 2020 Under innevarande år kommer det centrala Spårtrafikavtalet mellan Seko och Almega att löpa ut. Det har aldrig varit viktigare än i år att stå enade och med kraft visa att vi inte accepterar försämringar av våra arbetsvillkor. I en...