bladet 9-19

Publicerad:

Lönerörelsen

För drygt två veckor sedan lämnade Green Cargo sitt förslag till nya i-löner. Förra veckan lämnade Seko sitt motförslag. Nu avvaktar vi Green Cargos svar på Sekos motförslag.

Förhandlingarna om nya i-löner är ofta mer tidskrävande då samtliga medarbetare ska ha ett personligt utvecklingssamtal och lönesamtal innan ny lön fastställs. Under den processen så argumenterar Seko för medlemmar vars lön sticker ut på ett negativt vis, jämfört med vad kollegor som har samma eller motsvarande tjänst.

Vi argumenterar även för större yrkesgrupper där vi dels ser stora skillnader i gruppen men även ett behov att se över lönespannet för respektive grupp.
Det finns även ett fåtal medlemmar som den senaste tiden fått en ny tjänst och då är ofta lönen redan satt i 2019 års nivå.

Samtidigt som det pågår förhandlingar med i-löner så pågår det förhandlingar för dem med tarifflön (produktionspersonal - lika lön för lika arbete).
Den här processen omfattar fler personer men är inte lika omfattande på individuell nivå utan här ska vi komma överens om höjningen för respektive steg i tariffen.

Nästa förhandlingsdatum är satt till i början av vecka 23.

Vår förhoppning är att förhandlingarna ska vara avslutade innan juni månads utgång även om vi inte kan ge några garantier.

För frågor kring löneförhandlingarna kontakta:
Jonas Blomqvist
Mattias Kvarnström
Per-Anders Eriksson

Uppdaterad: