bladet 8-19

Publicerad:

Loss of License

I avtalsförhandlingar 2017 kom vi överens om att tillsammans med Almega skapa stiftelse i syfte att ge omställningsstöd till personer som förlorar sin säkerhetsklassificering och blir av med jobbet på grund av det. För att skapa denna Loss of License-lösning avsatte vi en del av löneökningen. Två år har gått och många ställer sig naturligt frågan – vad händer med Loss of License? Kommer det bli något slut på det här?

Det har varit många turer i förhandlingarna som inleddes på hösten 2017 och mycket har hänt sedan dess. Även om problematiken har varit känd sedan länge har det varit många frågor att titta på. Vi har bland annat gjort juridiska utredningar för att säkerställa att en ersättning från stiftelsen inte krockar med a-kassa eller sjukersättning. Vår förhoppning är att vi kommer överens med Almega om alla avtal och handlingar som rör stiftelsen till sommaren. Först då kan vi ansöka till Länsstyrelsen om att bilda stiftelsen.

Trots den långa förhandlingen har vi faktiskt inte tappat några värden. Det kommer att ske en retroaktiv inbetalning för tiden som har varit. Sen är det viktigt att komma ihåg att det krävs ett stort kapital för att kunna betala ut ersättning, i alla fall om vi vill att lösningen ska hålla över tid. På grund av att stiftelsen behöver samla ihop mycket pengar så kan det komma att dröja ytterligare innan det finns ett tillräckligt stort kapital för att kunna börja betala ut ersättning till drabbade Seko-medlemmar. Men med allt detta sagt, det är hög tid att få klart förhandlingarna. Det är vi alla överens om!

I korthet:

• Målet är att avsluta förhandlingarna till sommaren och att stiftelsen är skapad till hösten 2019
• 0,1 procent av löneutrymmet finansierar stiftelsen
• Stiftelsen ska ge möjlighet till omställning vid arbetslöshet som följer av att man förlorat säkerhetsklassificering av medicinska skäl
• Ersättningen kan ges under högst tolv månader
• Stiftelsen är till för Sekos medlemmar – minst ett års medlemskap i Seko krävs för att få ansöka om ersättning!
• Mer information kommer när förhandlingarna är avslutade.

Uppdaterad: