bladet 7-19

Publicerad:

Extra ledighet för Seko-medlemmar

Detta gäller för er som var yrkesaktiva medlemmar i Seko mars 2019 och har
en tillsvidareanställning på Green Cargo. Arvodister/timanställda medräknas
inte.
Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag på
lönespecifikationen i maj. Kom ihåg att ta hänsyn till om ledighet tagits ut från
dagkontot för då ökar ju inte saldot.

Om du inte har fått dagkontodagen så kontakta Per-Anders Eriksson (peranders.eriksson@greencargo.com)

Det här är en överenskommelse mellan Seko och Green Cargo och är en del av
skadeståndet för brott mot kollektivavtalets regler gällande övertidsuttaget.

Hoppas ni får nytta av den extra ledigheten!

Uppdaterad: