bladet 4-19

Publicerad:

Seko tecknar unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 år

Seko, Service - och kommunikationsfacket, har skrivit under ett unikt pensionsavtal med Almega för medlemmar inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation (post och flygplatser). Uppgörelsen bygger på det avtal om så kallad flexpension som skrevs 2017 och omfattar stora grupper på arbetsmarknaden.
- Avtalet är unikt då detta är det enda avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18–24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 kom Seko överens med Almega om att denna extra pensionsavsättning även skulle omfatta medlemmar som är mellan 18–24 år. Almega meddelade senare att det inte var möjligt att bevilja denna gruppinträde i pensionsavtalet ITP utan man behövde vara minst 25 år. Seko inledde med anledning av detta förhandlingar med Almega för att denna grupp också skulle omfattas av de extra pensionsavsättningarna.

Avtalet som nu tecknats innebär att de Seko-medlemmar som är 18–24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. För att kompenseras för eventuell värdetillväxt kommer denna summa att multipliceras med 5% för samtliga som har en anställning 2019 och framåt. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. Skulle medlemmen avsluta sin anställning före man fyllt 25 år betalas beloppet ut i ett engångsbelopp som lön.

Uppdaterad: