bladet 3-19

Publicerad:

Information kring avstegshantering och T19:2

Seko har under en längre tid suttit i förhandlingar med arbetsgivaren gällande turer och scheman för lokförare. Dessa möten startade i slutet av 2018 och har sedan dess hållits kontinuerligt under resans gång.
Vi har haft en god dialog med arbetsgivaren men då vi har haft olika syn, bland annat på hur vi skall hantera avstegståg. så har det tagit längre tid än vi hade hoppats på att nå en överenskommelse.

Nu har vi nått en överenskommelse som vi anser är bättre än den gamla.
Vi är överens om följande för lokförare:

• Att optimera turer med ökat fokus på Fatigue (verktyget tar hänsyn till senaste rön inom sömn- och vakenhetsforskningen)
• Turer med arbetstid under 5h fylls upp med arbetstid till 5h
• Uppehåll på hemstation tillgodoräknas full arbetstid
• Arbetstid kan – om parterna är överens – förläggas upp till 6h innan rast

Det kommer nu att skapas en ny typvecka som kommer att gälla from Maj. Den processen kommer från fackligt håll skötas av turlistombuden ute i klubbarna. Men redan från april så kommer vi kunna nyttja överenskommelsen till viss del.

Vidare så har vi flertalet möten inbokade med arbetsgivaren där syftet är att hitta förbättringar gällande schemaläggningen.

Uppdaterad: