bladet 17-2019

Publicerad:

Arbetsmiljö och säkerhet

Det har blivit tid att sammanfatta det gångna året, och blicka fram emot det kommande. 2019 var med en dödsolycka ett säkerhetsmässigt dystert år. Det är även ett år då Green Cargo har fått kraftig kritik från myndighetshåll för sitt säkerhetsarbete, framför allt gällande säkerheten under växling. Det pågår nu ett omfattande arbete med riskanalys av alla platser där vi bedriver växling. Seko vill betona vikten av att riskanalyser genomförs och att checklistor följs, och anser att en grundförutsättning för detta är att skyddsorganisationen från allra första början är involverad i arbetet. Vi anser också att detta är ett arbete som inte kan anstå, utan måste genomföras med största möjliga snarhet. Ingen fråga kan vara viktigare än den om våra kamraters fysiska säkerhet.

Kompensationsdagen för studier

Som tidigare rapporterats i Bladet pågår förhandlingar angående den kompensationsdag för självstudier ("Q1") som i år ej rullats ut på schemat. Eftersom vi nu går mot årets slut och ingen ytterligare tid finns att rulla ut denna dag under 2019 var vi eniga med arbetsgivaren om att detta i år får lösas hjälpligt genom att en dag tillförs dagkontot. Tyvärr har alla parter i förhandlingen ej nått denna slutsats, varför förhandlingarna fortsätter ännu en vända.

God helg
Seko önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Uppdaterad: