bladet 16 2019

Publicerad:

Avtalsrörelsen Spårtrafik

Inför den stundande avtalsrörelsen 2020, där ett nytt branschavtal för spårtrafiken ska förhandlas fram, har klubbarna i Seko Green Cargo under året hållit medlemsmöten för att få in förslag på yrkanden på branschgemensamma frågor från medlemmarna.
Dessa sammanställdes i början av hösten till en lista om totalt 24 stycken förslag till yrkanden från medlemmarna till branschorganisationen.
På Seko Green Cargos representantskaps möte den 13-14 november skalades dessa yrkanden ned till tre stycken yrkanden som vi från Seko Green Cargos sida vill driva i den kommande avtalsrörelsen.

De tre gemensamma yrkandena är:

1. Möjliggör att växla semesterersättning till fler lediga dagar.
2. Inför en skarp begränsning av arbetstiden innan och efter frihelg – arbetet skall avslutas senast klockan 17:00 dag innan och påbörjas tidigast klockan 05:00 dag efter ledig helg.
3. Inför 30 dagars semester.

Från persontrafiksidan har ett mycket uppmärksammat ämne varit frågan om hyvling av arbetstid, d.v.s. att arbetsgivaren omvandlar heltidsanställningar till deltid för att spara in pengar på personalen. Vi tror att detta är en fråga som kommer att drivas i branschavtalsrörelsen från klubbar på persontrafiksidan, men även vi på godssidan vill särskilt framhålla att vi tycker att frågan är brännande viktig för alla som arbetar i vår bransch.

Vidare diskuteras om vi ska få ett ettårigt avtal istället för ett flerårigt som nu. Anledningen är de befarade framtida inskränkningarna i Lagen om anställningsskydd (LAS), vilket skulle göra det önskvärt för oss att inte binda upp oss på ett avtal på flera års löptid.

Branschavtalet ligger till grund för alla lokala avtal inom spårtrafikområdet, så även vårt lokala kollektivavtal med Green Cargo. Tillsammans med våra kamrater hos andra arbetsgivare ska vi arbeta för vårt gemensamma avtal för att vi alla ska få gynnsamma villkor och god arbetsmiljö på våra arbetsplatser!

Uppdaterad: