bladet 15-19

Publicerad:


Arbete i säkerhetstjänst

Fredagen den 1 november inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Piteå där en kollega och medlem miste livet. Av allt som vi kan råka ut för i vårt arbete är tveklöst den mest fruktansvärda olyckan den där en kollega inte kommer hem från jobbet. Våra tankar, och vårt djupaste deltagande i deras sorg, går till den drabbade familjen.

Vårt arbete är många gånger svårt och ofta farligt. Green Cargo har på två år haft tre fall av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång – det är ett fruktansvärt facit.
Det är nog få av oss som kan säga att vi inte, kanske rentav under den senaste tiden, varit med om en händelse som kändes att det var nära ögat, eller man sett någonting på arbetsstället som inte stått rätt till, som ex. dåliga spår, skymd sikt och hängande last m.m.

Vi går nu in i vintersäsongen med allt vad det innebär av halkrisker, dålig snöröjning, is i växlar och nedsänkta spår.

Ser ni risker under arbete på bangårdar eller i tågtjänst kontakt så snart som möjligt din chef och skyddsombud. Om riskerna är så stora att ni bedömer att det är för farligt för att arbeta utan att åtgärder vidtagits – stoppa då arbetet och kontakta närmaste chef eller operativ driftledning.

Tveka aldrig att kontakta närmaste fackliga företrädare och skyddsombud om oklarheter uppstår. Seko kommer alltid att stötta beslut som ökar säkerheten på arbetsplatsen!

Det finns sedan en tid möjlighet att rapportera avvikelser i Synergi via en app. Det är av yttersta vikt att vi gemensamt hjälps åt att rapportera alla tillbud till olyckor vi råkar ut för i verksamheten. Varje tillbud och förhållande som inte kommer upp i ljuset är bara tillfälligheter från att vara en långt värre olycka.

Ofta är Synergi-ärenden det enda starka argument vi har för att driva säkerhetsfrågor gentemot tredje part, som t.ex. kommuner eller industrier med egna spår. Det är väldigt viktigt att vi får in så många rapporter som möjligt på missförhållanden, risker och händelser så att vi gemensamt kan med framgång driva ärenden till att få en arbetsmiljö där ingen kollega riskerar att skadas eller dö på jobbet.

Vi måste ta varje tillbud och varje avvikelse och missförhållande som kan leda till tillbud eller olycka på det allra största allvar. Vårt gemensamma synsätt måste alltid vara det att alla ska komma hem efter arbetspassets slut i samma skick som de gick till arbetet – alltid!

Uppdaterad: