bladet 13-19

Publicerad:

Löner 2019

Alla löneförhandlingar, såväl för tariffer som för i-löner, är nu avslutade och den nya lönen har betalats ut på september månads utbetalning.

Arbetsmiljö och säkerhet

Seko har under året lämnat in en framställan enligt Arbetsmiljölagen, en s.k. 6:6a, angående gruppchefernas arbetssituation. Den ohållbara situationen för gruppcheferna leder till stora arbetsmiljöproblem inte bara inne på kontoret, utan också ute i produktionen. Seko har ställt 6 krav till Green Cargo, och vi bevakar de åtgärder arbetsgivaren har tagit fram i frågan.

Samtidigt bevakar vi noga försöken med den nya gruppledarrollen som inledningsvis kommer att införas i Gävle och i Göteborg. Seko anser bland annat att det är av yttersta vikt att inga oklarheter råder gällande personal- och arbetsmiljöansvar, och vi är lite fundersamma på arbetsgivarens presentation av gruppledarrollens arbetsuppgifter.

Kompensationsdagen för studier

Ännu är ingenting klart angående årets kompensationsdag för självstudier (Q1). Sekos åsikt är att dagen ska rullas ut som en ledig dag i schemat, som skett tidigare år. Vi efterlyser även en tydligare specificering vad som ska ingå i dessa självstudier, med anledning av att en ytterligare självstudiekurs nyligen lagts på personalen efter att Green Cargo fått en anmärkning från Transportstyrelsen. Förhandlingar pågår.

Övertid

Personalläget har varit mycket ansträngt under stora delar av året, och Seko har förståelse för att det kan krävas ett visst övertidsuttag för att lösa produktionen under dessa förhållanden. Personal- och produktionsläget är dock inte ett godtagbart skäl för att bortse från de gällande avtal och regelverk som finns kring arbetstidens förläggning. Vi vill betona att vi alltid ska sätta säkerheten främst, och att en hörnsten i det är att vi kan komma utvilade till varje arbetspass för att kunna komma hem hela till både kropp och själ.

Uppdaterad: