bladet 11-19

Publicerad:

Löneförhandlingarna 2019 

Produktionspersonalens nya tarifflöner är nu färdigförhandlade. De nya lönerna kommer att betalas ut, med retroaktiv verkan fr o m den 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i september.

Nya tarifflöner från 2019-05-01:

Radioloksoperatörer och Rangerledare:
V28 20 280 kr/mån Utbildningslön
V29 24 275 kr/mån Egna turer
V20 29 215 kr/mån 2 år i V29
V21 30 460 kr/mån Rangerledare - Operatör
V22 31 575 kr/mån Rangerledare - Planerare

Lokförare:
F17 20 250 kr/mån Utbildningslön
F18 24 975 kr/mån Under operatörsspecifik utbildning
F19 29 350 kr/mån Egna turer
F10 35 055 kr/mån Två år i F19
F11 38 085 kr/mån Instruktionsförare

Verkstad:
Reparatörer 30 475 kr/mån

Ny OB är 45,92 kr/timme (storhelgstillägg 103,18 kr/timme).
Ny restidsersättning är 70,36 kr/timme (kvalificerat 105,47 kr/timme). Dessa höjningar sker också per den 1 Maj.

Vissa avräkningar av utgående fasta lönetillägg har gjorts.

Timlönen för timanställda Seko-medlemmar kommer också att justeras i enlighet med uppgörelsen från 2014 (GFL - det genomsnittliga förtjänstläget).
Individuella löner

När det gäller de individuella lönerna pågår för närvarande lönesamtal. Nya individuella löner beräknas kunna betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i september.

Uppdaterad: