bladet 10-19

Publicerad:

Lönerörelsen börjar närma sig sitt slut. Tyvärr har, trots målsättningen att vara igång så tidigt som möjligt, i-lönerna inte hunnit bli klara innan många lönesättande chefer hunnit gå på sina sommarsemestrar. Detta får till följd att den nya lönen som tidigast kommer att betalas ut på septemberlönen. Seko kommer så snart som möjligt att gå ut med information om vad de nya tarifflönerna blir.

ARBETSTIDSREGLER UNDER SOMMAREN

Självklart gäller arbetstidsreglerna även under sommaren! Tidigare somrar har vi dock sett att det har blivit vanligare än under resten av året med diverse otillåtna avsteg från reglerna, som t.ex. för kort vila på hemstation eller för mycket arbetstid utlagd på ett arbetspass. Kom, som alltid, ihåg att säkerheten går först och att ingen kan tvinga dig till att bryta mot de arbetstidsregler som fack och arbetsgivare gemensamt har kommit fram till. Är du drabbad – skriv gärna Synergi och informera din fackliga representant.

FP-DAGAR UNDER SOMMAREN

Även om den svenska sommaren genomsnittligen tycks bli allt längre och varmare så är varje ledig sommardag värdefull. Vi är mycket skeptiska till Green Cargos beslut att flytta ut FP-dagar från sommarperioden för produktionspersonalen. Vi har inte, trots påtryckningar, fått några uppgifter på vad Green Cargo tjänar på detta förfarande. Inget annat järnvägsföretag har oss veterligen tagit efter den här modellen, varför det finns skäl att misstänka att Green Cargo rentav förlorar på detta.

Uppdaterad: