bladet 1-19

Publicerad:

Läkemedel & Läkarvård

En arbetstagare erhåller ersättning för läkarvård enligt följande:

• Ersättning för sjukvård erhålls med 1 100 kronor sedan kopia på erhållet frikort lämnats in till arbetsgivaren.

• Från summan dras belopp, vilka arbetstagaren betalat före anställningens/sammanhängande anställningars början. Arbetstagare som har mindre än ett års sammanhängande anställning skall därför bifoga de kvitton som avser utgifter under anställningstiden.

En arbetstagare erhåller ersättning för läkemedel följande:

• Ersättning för läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd erhålls med 600 kronor sedan kvitto på registrering – efter anställningens/sammanhängande anställningars början – av minst denna summa lämnats in till arbetsgivaren.

• Ytterligare ersättning upp till frikortsbeloppet 2 200 kronor erhålls sedan tillkommande kvitton inlämnats till arbetsgivaren.

Ovanstående finns att läsa om i Avtal om allmänna anställningsvillkor (Kollektivavtalet) § 12 mom 10.

Uppdaterad: