bladet 14-19

Publicerad:

Vid möte med arbetsgivaren

När du är kallad till ett möte med din gruppchef eller annan företrädare för arbetsgivaren har du alltid rätt att ha en fackligt förtroendevald med dig.
Företaget är skyldigt att informera dig om detta, och skyldigt att uttryckligen erbjuda dig att ta med någon in på mötet. Vid återkopplingssamtal efter olycka/tillbud skall detta dessutom alltid noteras på blankett X 64-10 Återkopplingssamtal efter tillbud/olycka.

Vi har sett en tendens till att vid fall där man inte har tagit med sig någon från facket redan från första början, så har det tyvärr ofta uppstått svårigheter senare. Seko vill uppmana alla medlemmar att verkligen utnyttja denna rättighet, oavsett vad det är för ärende som mötet gäller. Om mötet har kallats till med för kort varsel för att en facklig förtroendevald ska kunna närvara, har du rätt att skjuta på mötet för att du ska kunna representeras på rätt sätt.

Du som medlem har aldrig någonting att förlora på att ta med dig en förtroendevald för att bevaka dina rättigheter inför arbetsgivaren.

Uppdaterad: