2019

 • bladet 7-19

  Extra ledighet för Seko-medlemmarDetta gäller för er som var yrkesaktiva medlemmar i Seko mars 2019 och haren tillsvidareanställning på Green Cargo. Arvodister/timanställda medräknasinte.Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag pålönesp...

 • bladet 6-19

  LönerörelsenInom kort så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo.Avtalsperioden är mellan 1 maj 2019 och 1 maj 2020 och omfattar 2,0 %. Garantibeloppet är 256 kr.Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till mellan Se...

 • bladet 5-19

  Den 3 april höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid årsmötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo: Styrelse Seko Green Cargo Ordförande Jonas Blomqvist NorrbottenKassör Per-Anders Eriksson HallsbergLedamot Anders Gust...

 • bladet 4-19

  Seko tecknar unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 årSeko, Service - och kommunikationsfacket, har skrivit under ett unikt pensionsavtal med Almega för medlemmar inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation (post och flygplatser). Up...

 • bladet 3-19

  Information kring avstegshantering och T19:2Seko har under en längre tid suttit i förhandlingar med arbetsgivaren gällande turer och scheman för lokförare. Dessa möten startade i slutet av 2018 och har sedan dess hållits kontinuerligt under resans gå...

 • bladet 2-19

  FriskvårdErsättning för nedanstående aktiviteter kan utgå med maximalt 1 500 kr per kalenderår:• Som exempel kan nämnas simning, golf, ridning, racketsport, bollsport, gymverksamhet, rökavvänjning, kost- och viktkurser.• Massage och andra former av k...

 • bladet 1-19

  Läkemedel & Läkarvård En arbetstagare erhåller ersättning för läkarvård enligt följande: • Ersättning för sjukvård erhålls med 1 100 kronor sedan kopia på erhållet frikort lämnats in till arbetsgivaren. • Från summan dras belopp, vilka arbetstaga...