2019

 • bladet 17-2019

  Arbetsmiljö och säkerhetDet har blivit tid att sammanfatta det gångna året, och blicka fram emot det kommande. 2019 var med en dödsolycka ett säkerhetsmässigt dystert år. Det är även ett år då Green Cargo har fått kraftig kritik från myndighetshåll f...

 • bladet 16 2019

  Avtalsrörelsen SpårtrafikInför den stundande avtalsrörelsen 2020, där ett nytt branschavtal för spårtrafiken ska förhandlas fram, har klubbarna i Seko Green Cargo under året hållit medlemsmöten för att få in förslag på yrkanden på branschgemensamma f...

 • bladet 15-19

  Arbete i säkerhetstjänstFredagen den 1 november inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Piteå där en kollega och medlem miste livet. Av allt som vi kan råka ut för i vårt arbete är tveklöst den mest fruktansvärda olyckan den där en kollega inte k...

 • bladet 14-19

  Vid möte med arbetsgivaren När du är kallad till ett möte med din gruppchef eller annan företrädare för arbetsgivaren har du alltid rätt att ha en fackligt förtroendevald med dig. Företaget är skyldigt att informera dig om detta, och skyldigt att ut...

 • bladet 13-19

  Löner 2019 Alla löneförhandlingar, såväl för tariffer som för i-löner, är nu avslutade och den nya lönen har betalats ut på september månads utbetalning. Arbetsmiljö och säkerhet Seko har under året lämnat in en framställan enligt Arbetsmiljölagen, e...

 • bladet 12-19

  SäkerhetVi hade i början av juli ett möte med Markus Gardbring (Chef Operations), Mikael Nilsson (Driftområdeschef Syd) och Johannes Rudevärn (Gruppchef). Vi kunde konstatera under mötet att det finns en stor förbättringspotential inom flera områden...

 • bladet 11-19

  Löneförhandlingarna 2019 Produktionspersonalens nya tarifflöner är nu färdigförhandlade. De nya lönerna kommer att betalas ut, med retroaktiv verkan fr o m den 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i september.Nya tarifflöner...

 • bladet 10-19

  Lönerörelsen börjar närma sig sitt slut. Tyvärr har, trots målsättningen att vara igång så tidigt som möjligt, i-lönerna inte hunnit bli klara innan många lönesättande chefer hunnit gå på sina sommarsemestrar. Detta får till följd att den nya lönen s...

 • bladet 9-19

  LönerörelsenFör drygt två veckor sedan lämnade Green Cargo sitt förslag till nya i-löner. Förra veckan lämnade Seko sitt motförslag. Nu avvaktar vi Green Cargos svar på Sekos motförslag. Förhandlingarna om nya i-löner är ofta mer tidskrävande då samt...

 • bladet 8-19

  Loss of LicenseI avtalsförhandlingar 2017 kom vi överens om att tillsammans med Almega skapa stiftelse i syfte att ge omställningsstöd till personer som förlorar sin säkerhetsklassificering och blir av med jobbet på grund av det. För att skapa denna...