2019

 • bladet 11-19

  Löneförhandlingarna 2019 Produktionspersonalens nya tarifflöner är nu färdigförhandlade. De nya lönerna kommer att betalas ut, med retroaktiv verkan fr o m den 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i september.Nya tarifflöner...

 • bladet 10-19

  Lönerörelsen börjar närma sig sitt slut. Tyvärr har, trots målsättningen att vara igång så tidigt som möjligt, i-lönerna inte hunnit bli klara innan många lönesättande chefer hunnit gå på sina sommarsemestrar. Detta får till följd att den nya lönen s...

 • bladet 9-19

  LönerörelsenFör drygt två veckor sedan lämnade Green Cargo sitt förslag till nya i-löner. Förra veckan lämnade Seko sitt motförslag. Nu avvaktar vi Green Cargos svar på Sekos motförslag. Förhandlingarna om nya i-löner är ofta mer tidskrävande då samt...

 • bladet 8-19

  Loss of LicenseI avtalsförhandlingar 2017 kom vi överens om att tillsammans med Almega skapa stiftelse i syfte att ge omställningsstöd till personer som förlorar sin säkerhetsklassificering och blir av med jobbet på grund av det. För att skapa denna...

 • bladet 7-19

  Extra ledighet för Seko-medlemmarDetta gäller för er som var yrkesaktiva medlemmar i Seko mars 2019 och haren tillsvidareanställning på Green Cargo. Arvodister/timanställda medräknasinte.Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag pålönesp...

 • bladet 6-19

  LönerörelsenInom kort så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo.Avtalsperioden är mellan 1 maj 2019 och 1 maj 2020 och omfattar 2,0 %. Garantibeloppet är 256 kr.Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till mellan Se...

 • bladet 5-19

  Den 3 april höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid årsmötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo: Styrelse Seko Green Cargo Ordförande Jonas Blomqvist NorrbottenKassör Per-Anders Eriksson HallsbergLedamot Anders Gust...

 • bladet 4-19

  Seko tecknar unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 årSeko, Service - och kommunikationsfacket, har skrivit under ett unikt pensionsavtal med Almega för medlemmar inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation (post och flygplatser). Up...

 • bladet 3-19

  Information kring avstegshantering och T19:2Seko har under en längre tid suttit i förhandlingar med arbetsgivaren gällande turer och scheman för lokförare. Dessa möten startade i slutet av 2018 och har sedan dess hållits kontinuerligt under resans gå...

 • bladet 2-19

  FriskvårdErsättning för nedanstående aktiviteter kan utgå med maximalt 1 500 kr per kalenderår:• Som exempel kan nämnas simning, golf, ridning, racketsport, bollsport, gymverksamhet, rökavvänjning, kost- och viktkurser.• Massage och andra former av k...