2019

 • bladet 13-19

  Löner 2019 Alla löneförhandlingar, såväl för tariffer som för i-löner, är nu avslutade och den nya lönen har betalats ut på september månads utbetalning. Arbetsmiljö och säkerhet Seko har under året lämnat in en framställan enligt Arbetsmiljölagen, e...

 • bladet 12-19

  SäkerhetVi hade i början av juli ett möte med Markus Gardbring (Chef Operations), Mikael Nilsson (Driftområdeschef Syd) och Johannes Rudevärn (Gruppchef). Vi kunde konstatera under mötet att det finns en stor förbättringspotential inom flera områden...

 • bladet 11-19

  Löneförhandlingarna 2019 Produktionspersonalens nya tarifflöner är nu färdigförhandlade. De nya lönerna kommer att betalas ut, med retroaktiv verkan fr o m den 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i september.Nya tarifflöner...

 • bladet 10-19

  Lönerörelsen börjar närma sig sitt slut. Tyvärr har, trots målsättningen att vara igång så tidigt som möjligt, i-lönerna inte hunnit bli klara innan många lönesättande chefer hunnit gå på sina sommarsemestrar. Detta får till följd att den nya lönen s...

 • bladet 9-19

  LönerörelsenFör drygt två veckor sedan lämnade Green Cargo sitt förslag till nya i-löner. Förra veckan lämnade Seko sitt motförslag. Nu avvaktar vi Green Cargos svar på Sekos motförslag. Förhandlingarna om nya i-löner är ofta mer tidskrävande då samt...

 • bladet 8-19

  Loss of LicenseI avtalsförhandlingar 2017 kom vi överens om att tillsammans med Almega skapa stiftelse i syfte att ge omställningsstöd till personer som förlorar sin säkerhetsklassificering och blir av med jobbet på grund av det. För att skapa denna...

 • bladet 7-19

  Extra ledighet för Seko-medlemmarDetta gäller för er som var yrkesaktiva medlemmar i Seko mars 2019 och haren tillsvidareanställning på Green Cargo. Arvodister/timanställda medräknasinte.Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag pålönesp...

 • bladet 6-19

  LönerörelsenInom kort så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo.Avtalsperioden är mellan 1 maj 2019 och 1 maj 2020 och omfattar 2,0 %. Garantibeloppet är 256 kr.Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till mellan Se...

 • bladet 5-19

  Den 3 april höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid årsmötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo: Styrelse Seko Green Cargo Ordförande Jonas Blomqvist NorrbottenKassör Per-Anders Eriksson HallsbergLedamot Anders Gust...

 • bladet 4-19

  Seko tecknar unikt pensionsavtal för medlemmar under 25 årSeko, Service - och kommunikationsfacket, har skrivit under ett unikt pensionsavtal med Almega för medlemmar inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation (post och flygplatser). Up...