bladet 9

Publicerad:

Typveckan (T19)

Seko och arbetsgivaren har haft ett uppstartsmöte inför årets typveckoförhandling. En typvecka är en bild på hur våra tåg och vissa bangårdsjobb skall utföras under en normalvecka, ändringar i denna grundplan sker sedan under året ex pga. banarbeten. I den här processen så sätts även dimensioneringen för de olika orterna, d.v.s. hur många anställda som behövs på orterna för att utföra arbetet.

Nästa steg för Seko är att våra turlistombud kommer träffa arbetsgivaren i Hallsberg för att få ett första förslag på en ny typvecka. Dessa träffar kommer att ske 2-4:e oktober.

Syd den 2:a oktober

Nord den 3:e oktober

Mitt den 4:e oktober

Har man några funderingar eller förslag på vad ni anser vara viktigt gällande turerna inom sitt område så prata med ert lokala turlistombud.

Under typveckoprocessens gång så brukar vi även vara överens om en del förutsättningar som ska gälla vid turkonstruktionen. Ett positivt exempel är att vi under många år har varit överens om att turer i förartjänst som understiger 5 timmar tillförs övrig tjänst upp till 5 timmar. Denna överenskommelse har vi haft under många år och visar på den samsyn vi har mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren när det gäller rimligheten att behöva komma ner till jobbet för att endast jobba en tur som ger 3h arbetstid enligt vårt grundavtal. Ofta pratar vi om det vi ser som dåligt men detta är ett exempel på en god personalpolitik hos Green Cargo.

När vi ändå är inne på området god personalpolitik så anser vi i Seko att det är nyckeln för Green Cargo både när det gäller nyrekryteringar och förmågan att behålla personal som redan jobbar inom bolaget. Vår förhoppning är att vi efter årets typveckoförhandlingar skall kunna presentera fler exempel på detta än de vi redan har idag.

Som vi informerade om tidigare så är avtalet om de nya arbetstidsreglerna uppsagt vilket innebär att årets typvecka skapas med de arbetstidsregler som vi har i vårt lokala kollektivavtal på Green Cargo. Vi hoppas att det ska skapa turer som upplevs som mer åkbara än de vi nu har åkt på under de senaste 1,5 året.

Uppdaterad: