bladet 8


Bangårdsprojektet

Bangårdsprojektet har nu rullat ut på många orter i landet och senast i tur var Hallsberg. Vidare så är tanken att det ska införas på alla orter där vi utför växling i landet. I projektet så beräknar man ut hur mycket tid varje arbetsmoment i bangårdsarbetet tar att utföra. Sen konstruerar man turer efter den tidsåtgången man har beräknat på de olika orterna. Här ser vi att det ofta läggs in obetalda raster på turerna.

På en obetald rast så har man rätt att lämna arbetsplatsen. Seko är av den åsikten att den obetalda rasten börjar och slutar vid orderstället där vi byter om. Om vi skall kunna använda vår rast och lämna arbetsstället för att genomföra ex ett bankärende, rasta hunden, handla på Ica eller vad vi nu vill göra så funkar det inte att den skall börja ute i makadamen utan den måste börja och sluta där vi har vårt ombyte. Gör den inte det så fyller inte rasten någon nytta för oss och är enbart en åtgärd från arbetsgivaren för att spara in arbetstid, vilket vi inte tycker rimmar väl med en god personalpolitik.

När det gäller bangårdsprojektet så är det viktigt att ni tar rasterna där de är utritade för det är enda sättet för arbetsgivaren att se om det fungerar eller inte och först då kan arbetsgivaren vidta åtgärder som man anser nödvändiga för att åtgärda de turer som inte håller tidsmässigt.


Vi har även nått en överenskommelse kring hanteringen av avsteg på bangårdarna och detta innebär att det skall betalas ut avstegstillägg gällande avsteg på arbetsperiod eller uttaget av egentlig arbetstid. Avstegstilläggets storlek beräknas på det av ovanstående som ger högst ersättning.

Alternativ arbetstidsmodell 8-6

Intresseanmälningar till arbetstidsmodellen har gått ut i stora delar i landet. När det gäller införande av modellen så väntar vi på att få ett förslag från arbetsgivaren gällande vilka 3 orter som vi skall genomföra test på. Vi återkommer i frågan så fort vi vet mer.

Kompensationsdag för certifieringsåret

Seko är överens med arbetsgivare om att kompensationsdagen för årets certifieringsprov skall läggas ut under hösten. I den dagen ingår b.la tid för provet, självstudier, e-kursen Ecodriving.

Vi vill önska samtliga en fortsatt fin sommar!

Publicerad:
Uppdaterad: