bladet 6

Lönerörelsen

Årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo är i full gång och vi har träffats vid ett flertal tillfällen under den senaste månaden och fler datum är inplanerade den närmsta tiden.
Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och omfattar 1,9 %. Garantibeloppet är 250 kr.
Vi hade en gemensam målsättning om att vara färdiga i slutet av juni och att de nya lönerna ska utbetalas i juli. Vi ser dock i nuläget att den planen kan bli svår att hålla.

Vi är färdiga med bearbetningen av de individuella lönerna (I-löner) och just nu så för vi diskussioner gällande tarifferna med arbetsgivaren. När det gäller I-lönerna så genomförs just nu lönesamtal mellan cheferna och våra medlemmar i hela landet och målet är att dessa samtal skall vara klara den 27 juni. Dock är vi medvetna om att semesterperioden har börjat så vi tror inte att alla samtal kommer hinnas med i tid och detta kan påverka när årets lönerörelse är färdig.

När det gäller tarifferna så har vi fått ett förslag från arbetsgivaren gällande hur de vill fördela pengarna i de olika tarifferna och vi har även mottagit ett yrkande om att höja instruktionstillägget. Seko är positiv till en höjning av tillägget. Men vi är av åsikten att det skall föras till extra pengar för den höjningen och vill inte se den finansierad av våra medlemmars löner i tarifferna.

Seko har lämnat in ett förslag gällande tarifferna där vi vill se en satsning på slutstegen. Vi är av åsikten att pengarna gör mest nytta i de steg där våra medlemmar spenderar majoriteten av sitt yrkesliv.

Vi har även utöver vårt löneförslag lämnat in nedanstående yrkanden:

• En extra ledighetsdag per år.

• Växla semestertillägget mot 5 extra lediga dagar – under frivillig basis

Nästa möte med Green Cargo är 19 juni och vi återkommer med mer information efter den förhandlingen.

Publicerad:
Granskad: