bladet 5

Avtalet om nya arbetstidsregler är uppsagt

Seko Green Cargo har idag valt att säga upp avtalet med de nya arbetstidsreglerna. Vi har kommit fram till beslutet efter möte med våra klubbar där alla enhälligt röstade för att säga upp avtalet.

Vi gick in i det här avtalet då många av våra medlemmar var missnöjda med sina scheman enligt de gamla arbetstidsreglerna. Under avtalsförhandlingarna gällande de nya reglerna såg vi att det gick att skapa bättre scheman och turer än med de gamla arbetstidsreglerna. Under den tid vi har haft de nya arbetstidsreglerna har vi inte nått upp till den nivån.

En annan viktig del för oss i avtalet var att vi skulle kunna nå en samsyn gällande beordrings- och ombeordringsrätten i vårt avtal, vi har inte kunnat enas om något annat än det vi idag har i vårt avtal. Detta är enligt Seko Green Cargo en viktig del i att skapa stabilare scheman.

Vi har under den här tiden fått in en hel del feedback från er om hur det har fungerat med de nya arbetstidsreglerna. Och några av de saker som vi känner inte har fungerat tillfredställande är:

Antal nätter i följdIngen ökning av hemmavaron.Många korta turer som äter upp vinsten av de långa turerna.Ingen minskning av turer som startar tidigt på hemmastation.

Vi är av åsikten att om det ska vara acceptabelt att jobba 6 timmar innan rast, 13 timmar eg. arbetstid under en 16 timmars arbetsperiod så ska det generera en förbättring i våra medlemmars scheman. Vi får signaler om att scheman har blivit sämre och många upplever en ökad trötthet idag än tidigare.

Avtalet upphör med start T19, starten av T19 är i mitten av december 2018.

Seko Green Cargo kommer fortsatt vara öppna för att tillsammans med Green Cargo jobba för bättre turer och scheman.

Publicerad:
Uppdaterad: